On tärkeää, miten kirkkomme vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja miten sitä kehitetään. Siksi kirkko tarvitsee osaavia mallikoita, joiden äänellä on merkitystä kirkolliskokouksessa ja hiippakuntavaltuustossa.

Valitsijayhdistyksemme Elävä kirkko on poliittisesti ja herätysliikkeisiin sitoutumaton, maltillinen, tavallisen seurakuntalaisen ääni. Ehdokkaat ovat laajalti kirkkoa ja yhteiskuntaa sekä niihin liittyviä verkostoja tuntevia aktiivisia seurakuntalaisia. Heillä on monipuolista kokemusta ja asiantuntemusta yhteiskunnan eri aloilta ja ammateista sekä kirkon ja seurakunnan hallinnosta. Heillä on kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tervettä järkeä.

Ehdokaslistan henkilöt haluavat avointa, rehellistä ja kunnioittavaa keskustelua. Kirkkoa tulee kehittää siten, että se on sovinnon ja vuoropuhelun kirkko, vastuullinen, rohkea ja uutta luova kirkko. On tärkeää huolehtia heikommassa asemassa olevista, kantaa vastuuta lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta, tehdä taloudellisesti vastuullisia ratkaisuja ja edistää vastuullista ympäristöajattelua. Kirkossa tulee luoda uutta ja osallistuvaa toimintakulttuuria ja antaa enemmän tilaa sen jäsenille ja vapaaehtoistoiminnalle.

Elävä kirkko on:

  1. sovinnon ja vuoropuhelun kirkko
  2. vastuullinen kirkko
  3. rohkea kirkko
  4. uutta luova kirkko