Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaali 13.2.2024

Sinä päätät, miten kirkkomme vastaa tulevaisuuden haasteisiin, ja miten sitä kehitetään. Kirkko tarvitsee osaavia maallikoita, joiden äänellä on merkitystä kirkolliskokouksessa ja hiippakuntavaltuustossa.

Valitsijayhdistyksemme Elävä kirkko on poliittisesti ja herätysliikkeisiin sitoutumaton, maltillinen, tavallisen seurakuntalaisen ääni. Ehdokkaat ovat laajalti kirkkoa ja yhteiskuntaa sekä niihin liittyviä verkostoja tuntevia aktiivisia seurakuntalaisia. Heillä on monipuolista kokemusta ja asiantuntemusta yhteiskunnan eri aloilta ja ammateista sekä kirkon ja seurakunnan hallinnosta.

Heillä on kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tervettä järkeä.

Ehdokaslistan henkilöt haluavat avointa, rehellistä ja kunnioittavaa keskustelua. Kirkkoa tulee kehittää siten, että se on sovinnon ja vuoropuhelun kirkko, vastuullinen, rohkea ja uutta luova kirkko. On tärkeää huolehtia heikommassa asemassa olevista, kantaa vastuuta lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta, tehdä taloudellisesti vastuullisia ratkaisuja ja edistää vastuullista ympäristöajattelua. Kirkossa tulee luoda uutta ja osallistuvaa toimintakulttuuria ja antaa enemmän tilaa sen jäsenille ja vapaaehtoistoiminnalle.

Elävä kirkko on…


Elävä kirkko on sovinnon ja vuoropuhelun kirkko

Haluamme edistää kunnioittavaa keskustelua ja välttää vastakkainasettelua.
Haluamme luoda yhteyttä ja rakentaa sovintoa erimielisten välille

Elävä kirkko on vastuullinen kirkko

Haluamme huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistä.
Haluamme kantaa vastuuta lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta.
Haluamme tehdä taloudellisesti vastuullisia ratkaisuja.
Haluamme edistää vastuullista ympäristöajattelua.

Elävä kirkko on rohkea kirkko

Haluamme rohkeasti viestiä mitä kirkko tekee ja mikä on sen sanoma.
Haluamme kirkon olevan merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija ja toimija.
Haluamme kirkon haastavan yhteiskunnallisia päättäjiä silloin, kun vähäosaisimmat ja haavoittuvimmat ovat jäämässä ilman yhteiskunnan tukea.

Elävä kirkko on uutta luova kirkko

Haluamme edistää uutta ja uudistua.
Haluamme luoda uutta ja osallistavaa toimintakulttuuria.
Haluamme innostua ja kokeilla pelotta uutta.
Haluamme antaa enemmän tilaa kirkon jäsenille ja vapaaehtoistoiminnalle.