Ehdokkaat

Kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaali
Elävä kirkko
Lista I Numerot 107–130
Ehdokaslista kirkolliskokoukseen

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali
Elävä kirkko
Lista I Numerot 2–27
Ehdokaslista hiippakuntavaltuustoon