Ohjelma

Elävä kirkko on sovinnon ja vuoropuhelun kirkko

 • haluamme edistää kunnioittavaa keskustelua ja välttää vastakkainasettelua
 • haluamme luoda yhteyttä ja rakentaa sovintoa erimielisten välille

Elävä kirkko on vastuullinen kirkko

 • haluamme huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevista lähimmäisistä
 • haluamme kantaa vastuuta lasten ja nuorten kristillisestä kasvatuksesta
 • haluamme tehdä taloudellisesti vastuullisia ratkaisuja
 • haluamme edistää vastuullista ympäristöajattelua

Elävä kirkko on rohkea kirkko

 • haluamme rohkeasti viestiä mitä kirkko tekee ja mikä on sen sanoma
 • haluamme kirkon olevan merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija ja toimija
 • haluamme kirkon haastavan yhteiskunnallisia päättäjiä silloin, kun vähäosaisimmat ja haavoittuvimmat ovat jäämässä ilman yhteiskunnan tukea

Elävä kirkko on uutta luova kirkko

 • haluamme edistää uutta ja uudistua
 • haluamme luoda uutta ja osallistavaa toimintakulttuuria
 • haluamme innostua ja kokeilla pelotta uutta
 • haluamme antaa enemmän tilaa kirkon jäsenille ja vapaaehtoistoiminnalle