Vaalit ja tehtävät

Kirkolliskokous

 • Valitaan joka neljäs vuosi ja kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Turussa. Puheenjohtajana toimii arkkipiispa, varapuheenjohtajina 2 maallikkoa.
 • Vaaleilla valitaan 64 maallikkoa ja 32 pappia. Helsingin hiippakunnasta valitaan 8 maallikkoa ja 4 pappia.
 • Käsittelee asioita, jotka koskevat kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta.
 • Päättää kirkon suhteista muihin kirkkoihin ja uskontokuntiin.
 • Käsittelee kirkkohallitukselta, piispainkokoukselta ja hiippakunnista tulevat esitykset sekä edustajien jättämät aloitteet.

Hiippakuntavaltuusto

 • Valitaan joka neljäs vuosi samassa yhteydessä kuin kirkolliskokouskin.
 • Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia. Puheenjohtajana toimii maallikko.
 • Tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja seurakunnissa.
 • Päättää hiippakunnallisen toiminnan painopisteistä ja taloudesta.
 • Päättää tuomiokapitulin virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
 • Käsittelee tuomiokapitulista, seurakunnista ja jäseniltä tulleet aloitteet.